Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24.02.2019 roku zmarł

 

prof. dr hab. WŁODZIMIERZ OSTROWSKI

 

ceniony biochemik, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,

od 1948 do 1993 roku związany z Akademią Medyczną im. Mikołaja Kopernika,

a następnie Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum.

Kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej AM

Dyrektor Instytutu Biochemii Lekarskiej AM

Prodziekan Wydziału Lekarskiego AM

Dziekan Wydziału Lekarskiego AM

Członek korespondent PAN

Członek rzeczywisty PAN

Sekretarz Oddziału Krakowskiego PAN

Prezes Oddziału Krakowskiego PAN

Wiceprezes PAN

Przewodniczący Wydziału Lekarskiego PAU

 

Dzięki swojej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Profesor Włodzimierz Ostrowski jest uznawany za jednego z wybitniejszych

polskich biochemików okresu powojennego.

 

W osobie Zmarłego Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum utracił wybitnego nauczyciela akademickiego oraz cenionego wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.

 

Adres
ul. Kopernika 7
31-034 Kraków
Telefon
12 422 74 00, 424 72 29
Fax
12 422 32 72

Sekretariat ds. Studenckich:

mgr inż. Joanna Wróblewska (nieobecna)
tel./fax: 12 422 32 72
e-mail: joanna_barbara.wroblewska@uj.edu.pl

mgr Monika Wójcik-Sikora (zastępstwo)
tel./fax: 12 422 32 72
e-mail: monika.wojcik-sikora@uj.edu.pl 

                          

Sekretariat Katedry:

lic. Joanna Baś
tel./fax: 12 422 32 72
e-mail: joanna.bas@uj.edu.pl